Resultaatgerichte oplossingen voor de zorg Tijdelijke aansturing zorgorganisaties Ondernemend, vernieuwend, en met een frisse blik

Ondernemend Interim Management

Natuurlijk zet u een interim manager bij voorkeur in op een gerichte opdracht en gedurende een afgebakende periode. Voor specifieke vraagstukken, het oplossen van knelpunten, procesoptimalisatie of voor een transitietraject binnen uw organisatie.

In de praktijk hebben veel opdrachtgevers behoefte om meer zicht te krijgen op de ‘vraag achter de vraag’. Wat is er echt aan de hand? Hoe kan het dat processen niet naar wens verlopen? Of dat ondanks alle inspanningen van medewerkers de gewenste resultaten toch uitblijven?

Bij mijn opdrachtgevers kies ik voor een organisatiebrede en ondernemende aanpak, die zich altijd afspeelt binnen het domein van tevreden cliënten, tevreden medewerkers en de organisatiedoelen (rendement, continuïteit). Zowel in de analyse als de uiteindelijke verbeteraanpak kijk ik daarbij ondermeer naar de samenhang tussen strategie en de operationele werkprocessen,  leiderschap en aansturing van organisatie-onderdelen, de samenhang tussen- en samenwerking met disciplines en de individuele en gezamenlijke bijdrage aan de beoogde doelen en resultaten.

Een ondernemende visie en – aanpak, met concrete resultaten.

Han Willemsen Interim Management vervult directie- en (senior)managementfuncties, en realiseert interim, project- en programmamanagement op het snijvlak van primaire (zorg)processen, bedrijfsvoering, HRM, Financiën en ICT.

Voorbeelden

Resultaatgericht projectmanagement

Introductie van een nieuwe dienst of product, wijziging van uw organisatie, bijsturen in de bedrijfsvoering, een snelle analyse van knelpunten. Enkele voorbeelden van tijdelijke activiteiten, die zich bij uitstek lenen voor een gerichte projectmatige aanpak.

Lopen in uw organisatie soms ook projecten langer uit dan u aanvankelijk had gepland? Leveren pilots niet altijd die informatie op, die u in staat stelt daadwerkelijk een besluit over go/no go te nemen? HWIM draagt bij aan de slagvaardigheid van uw projectorganisatie met een duidelijke opdracht, afbakening van te behalen resultaten, maar vooral door een vooraf helder mandaat, bijdrage en betrokkenheid van uw MT en medewerkers.  Met als doel dat de succesgraad van gestarte projecten aantoonbaar verbetert en resultaten concreet worden behaald.

Tijdelijk management: directie- en senior managementfuncties

Oorspronkelijk afkomstig vanuit het bedrijfsleven (achtergrond: commerciële dienstverlening, bedrijfsvoering, financieel management) ben ik meer dan 10 jaar werkzaam in de zorgsector. Brede ervaring in aansturing/optimalisatie van zowel het primaire zorgproces, als ondersteunende disciplines  en werkprocessen.

In veelal directiefuncties of op senior management niveau lever ik een bijdrage aan complexe organisaties, waar behoefte en/of noodzaak is tot ingrijpende verandering/koerswijziging binnen een kort tijdsbestek.  Op een resultaatgerichte wijze, innovatief, met creativiteit en dienstverlenend aan de organisatie, haar doelstellingen en de mensen die er werken.

Han Willemsen Interim Management vervult tijdelijke directie – en seniormanagement functies op het snijvlak van primaire processen, bedrijfsvoering, HRM, Financiën en ICT/Informatiemanagement.

Voorbeelden

Frisse blik en helder advies: het Advies Abonnement

U bent goed geïnformeerd over uw organisatie, weet wat er speelt en welke doelstellingen gehaald moeten worden. Ook in uw situatie kan het voorkomen, dat u behoefte heeft aan een frisse blik op een project, een afdeling of onderdelen van de bedrijfsvoering.

Wij ondersteunen uw organisatie met advies op maat. Vanuit een onafhankelijke positie helpen wij u en uw management bij het oplossen van vraagstukken en het verbeteren van uw resultaat. Op projectbasis of binnen een afgebakende periode.

Met het Advies Abonnement kunt u het hele jaar door gebruik maken van ondersteuning op vraagstukken binnen uw organisatie. Bijvoorbeeld voor het analyseren van knelpunten, verbeteren van werkprocessen, meedenken over strategische keuzes, implementatieprocessen, etc. Of bijvoorbeeld als sparringpartner voor het management.

U kunt het Advies Abonnement inzetten voor o.a. :

 • Ondersteuning van uw manager(s)
 • Procesanalyse en verbeterrapportage
 • On-the-job begeleiding
 • Sparring partner van management/directie
 • Resultaatgericht sturen
 • Etc.

Voordelen

 • Persoonlijke dienstverlening door een adviseur, die uw organisatie kent
 • Flexibiliteit: afhankelijk van uw vraag of behoefte is het abonnement op maat uit te bereiden
 • Maatwerk ondersteuning en advies voor uw organisatie en uw medewerkers
 • Eenvoud en transparantie: een vaste afspraak tegen een vooraf overeenkomen tarief
 • U betaalt uitsluitend het abonnement dat u afneemt, zonder bijkomende kosten
© Copyright - Han Willemsen Interim Management | Site realisatie Het MediaLab