Resultaatgerichte oplossingen voor de zorg Tijdelijke aansturing zorgorganisaties Ondernemend, vernieuwend, en met een frisse blik

Interim Management, maar dan Ondernemend

Natuurlijk zet u een interim manager bij voorkeur in op een gerichte opdracht en gedurende een afgebakende periode. Om leiding te geven aan specifieke optimalisatievraagstukken, de tijdelijke aansturing van de organisatie(onderdelen) of het managen van een transitie. 

Steeds vaker echter, is er sprake van meer complexe problematiek, die zich niet eenvoudig op het eerste gezicht laat doorgronden of waarbij op voorhand een range van mogelijke oplossingen voorhanden is. 

Op basis van mijn kennis en ervaring die ik in het bedrijfsleven heb opgedaan en uiteenlopende vraagstukken bij vele andere zorgorganisaties, kijk ik naar organisaties vanuit een ondernemende invalshoek. Organisatiebreed, van strategie tot operations, en vanuit het perspectief van tevreden cliënten/patiënten, binding met medewerkers en duurzame organisatiedoelen (rendement, continuïteit). Dat is Ondernemend Interim Management.

Leiderschap, aansturing en bedrijfsvoering zijn centrale begrippen in mijn aanpak en de opdrachten die in de afgelopen jaren voor organisaties in de zorg zijn gerealiseerd. Han Willemsen Interim Management ondersteunt zorgorganisaties op het gebied van (interim) directie, bestuur en advies.  

Neem vrijblijvend contact op voor een (digitale) kennismaking en hoe ik uw organisatie kan ondersteunen. 

Interim directie en bestuur voor de zorg

Han Willemsen Interim Management ondersteunt organisaties in de zorg bij vraagstukken op het gebied van directie, bestuur en bedrijfsvoering.

Ruime resultaatverantwoordelijke/ eindverantwoordelijke ervaring in uiteenlopende sectoren van de zorg, in het bijzonder VVT, GGZ, Thuiszorg, Revalidatie, Eerste lijn en Gehandicaptenzorg.

Combineert brede zorgervaring met achtergrond in het bedrijfsleven (profit/non-profit, dienstverlening).

In uiteenlopende functies en rollen (directeur, bestuurder, adviseur) lever ik een bijdrage aan zorgorganisaties in Limburg en Zuidoost Brabant. Op een resultaatgerichte en ondernemende wijze, duidelijke en transparante sturing, innovatief, en dienstverlenend aan de organisatie, haar doelstellingen en de mensen die er werken.

Voorbeelden

© Copyright - Han Willemsen Interim Management | Site realisatie Het MediaLab