Resultaatgerichte oplossingen voor de zorg Tijdelijke aansturing zorgorganisaties Ondernemend, vernieuwend, en met een frisse blik

Ondernemend Interim Management

Natuurlijk zet u een interim manager bij voorkeur in op een gerichte opdracht en gedurende een afgebakende periode. Voor specifieke vraagstukken, het oplossen van knelpunten, procesoptimalisatie of voor een transitietraject binnen uw organisatie.

Mijn aanpak is organisatiebreed en vanuit een ondernemende invalshoek, gericht op domein van tevreden cliënten, tevreden medewerkers en de organisatiedoelen (rendement, continuïteit). Zowel in analyse als de aanpak ligt de focus op de samenhang tussen strategie en de operationele processen,  leiderschap en aansturing van organisatieonderdelen.

Han Willemsen Interim Management ondersteunt zorgorganisaties op het gebied van (interim) bestuur, directie en management.

Voorbeelden

Resultaatgericht projectmanagement

Lopen in uw organisatie soms ook projecten langer uit dan u aanvankelijk had gepland? Leveren pilots niet altijd die informatie op, die u in staat stelt daadwerkelijk een besluit over go/no go te nemen?

HWIM draagt bij aan de slagvaardigheid van uw organisatie met een duidelijke opdracht, afbakening van te behalen resultaten, maar vooral door een vooraf helder mandaat, betrokkenheid van uw management- of directieteam.

Tijdelijk management: directie- en senior managementfuncties

Oorspronkelijk afkomstig vanuit het bedrijfsleven (achtergrond: commerciële dienstverlening, bedrijfsvoering, financieel management) ben ik meer dan 15 jaar werkzaam in de zorgsector. Brede ervaring in aansturing/optimalisatie van zowel het primaire zorgproces, als ondersteunende disciplines  en werkprocessen.

In uiteenlopende functies en rollen (bestuurder, directeur, programmamanager, adviseur) lever ik een bijdrage aan complexe organisaties, met vraagstukken op het gebied van aansturing, verandermanagement of resultaatverbetering.  Op een resultaatgerichte wijze, innovatief, met creativiteit en dienstverlenend aan de organisatie, haar doelstellingen en de mensen die er werken.

Voorbeelden

Frisse blik en helder advies: het Advies Abonnement

U bent goed geïnformeerd over uw organisatie, weet wat er speelt en welke doelstellingen gehaald moeten worden. Ook in uw situatie kan het voorkomen, dat u behoefte heeft aan een frisse blik op een project, een afdeling of onderdelen van de bedrijfsvoering.

Wij ondersteunen uw organisatie met advies op maat. Vanuit een onafhankelijke positie helpen wij u en uw management bij het oplossen van vraagstukken en het verbeteren van uw resultaat. Op projectbasis of binnen een afgebakende periode.

Met het Advies Abonnement kunt u het hele jaar door gebruik maken van ondersteuning op vraagstukken binnen uw organisatie. Bijvoorbeeld voor het analyseren van knelpunten, verbeteren van werkprocessen, meedenken over strategische keuzes, implementatieprocessen, etc. Of bijvoorbeeld als sparringpartner voor het management.

U kunt het Advies Abonnement inzetten voor o.a. :

 • Ondersteuning van uw manager(s)
 • Procesanalyse en verbeterrapportage
 • On-the-job begeleiding
 • Sparring partner van management/directie
 • Resultaatgericht sturen
 • Etc.

Voordelen

 • Persoonlijke dienstverlening door een adviseur, die uw organisatie kent
 • Flexibiliteit: afhankelijk van uw vraag of behoefte is het abonnement op maat uit te bereiden
 • Maatwerk ondersteuning en advies voor uw organisatie en uw medewerkers
 • Eenvoud en transparantie: een vaste afspraak tegen een vooraf overeenkomen tarief
 • U betaalt uitsluitend het abonnement dat u afneemt, zonder bijkomende kosten

© Copyright - Han Willemsen Interim Management | Site realisatie Het MediaLab