Over Han Willemsen

Resultaatgerichte interim aanpak voor de zorg

Oorspronkelijk afkomstig uit het bedrijfsleven, waar ik binnen dienstverlenende organisaties in leidinggevende functies werkzaam ben geweest, heb ik in 2004 de overstap gemaakt naar de zorgsector. In 2006 is daaruit voortvloeiend Han Willemsen Interim Management (HWIM) opgericht.

De activiteiten binnen HWIM richten zijn op organisaties binnen de zorg en het publieke domein. Met de opgedane kennis en ervaring binnen cliëntgerichte/consumentgeoriënteerde bedrijven en organisaties, werk ik voor opdrachtgevers die hun organisatieresultaten voortdurend willen verbeteren. Het realiseren van continue resultaatverbetering door de belangen van de cliënt als vertrekpunt te hanteren om daarmee het onderscheid in de markt te maken.

In mijn aanpak spelen dan ook deze principes van continue resultaatverbetering en de cliëntvraag als uitgangspunt een belangrijke rol. Daarnaast zijn eveneens organisatie-inrichting, werkprocesverbetering, leiderschap en aansturing vaak terugkerende thema’s en vraagstukken.

HWIM levert een bijdrage het succes van zorgorganisaties, door hen te ondersteunen in het bijstellen en/of uitzetten van een heldere koers, met de juiste focus en keuzes. Met respect en begrip voor de bestaande organisatiefase, wordt een bijdrage geleverd met nieuwe inzichten, creativiteit, innovatie en resultaatgerichte werkprocessen.

Vanuit overtuiging en gedrevenheid en met regie op de transitie komen organisaties in beweging,  zowel in denken als in doen: van aanbodgestuurd naar vraaggericht, sturen op voorspelling van verwachte resultaten in plaats van verklaring achteraf over gerealiseerde resultaten, en van een reactieve beweging naar anticiperende aanpak op ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie.

Voor opdrachtgevers levert mijn pragmatische aanpak de meeste toegevoegde waarde door medewerkers en externe disciplines actief te laten meewerken en bij te dragen aan beoogde resultaten. Daarvoor is gezamenlijke verantwoordelijkheid en commitment een belangrijke basis, van waaruit kennis, kunde en ervaring zo goed mogelijk worden benut en gedeeld.

© Copyright - Han Willemsen Interim Management | Site realisatie Het MediaLab