Ondernemend interim management voor de zorg Toegevoegde waarde voor zorgorganisaties Bedrijfsvoering

Interim directie en bestuur in de zorg

Han Willemsen Interim Management ondersteunt zorgorganisaties in aansturing (bestuur, directie, (lijn)management) en verbetering van bedrijfsvoering. Ondernemend, verbindend en met de juiste focus op het resultaat.

Aansturing van de bedrijfsvoering

In een snel veranderende omgeving is het plezierig en noodzakelijk dat u weet waar uw organisatie staat. Strategisch, operationeel, maar vooral ook financieel. Een solide bedrijfsvoering is daarbij onmisbaar, geeft helder overzicht en creëert rust in de organisatie.

Immers, u wilt niet alleen voortdurend up-to-date informatie over uw organisatie hebben, maar ook een zorgvuldige en juiste inschatting kunnen maken van de financiële effecten van uw besluitvorming en van de exploitatieverwachtingen.

HWIM ondersteunt zorgorganisaties in de aansturing van de bedrijfsvoering. Bij het verbeteren van structuur en organisatie-inrichting, realiseren van (in)zicht op de meeste vitale bedrijfsprocessen en de financiële vertaling daarvan in de exploitatie.

Zo houdt u als bestuurder zicht op uw organisatie en bent u in staat om tijdig bij te sturen en koers te houden.

Ondernemende interim management aanpak

HWIM staat voor een ondernemende en resultaatgerichte interim benadering.

Een werkwijze met oog voor cliënten (kwaliteit van zorg en welbevinden),  medewerkers (goed werkgeverschap, uitdagende werkomgeving) en de organisatiedoelen (rendement, continuïteit).

Ik kijk daarbij ondermeer naar de samenhang tussen strategie en de tactiek/operatie,  de interactie tussen primair zorgproces en ondersteunende disciplines en de individuele en gezamenlijke bijdrage aan de beoogde doelen en resultaten.

© Copyright - Han Willemsen Interim Management | Site realisatie Het MediaLab