Ondernemend interim management voor de zorg Toegevoegde waarde voor zorgorganisaties Bedrijfsvoering

Sturing en ondersteuning van zorgorganisaties

Han Willemsen Interim Management ondersteunt zorgorganisaties in aansturing (bestuur, directie, (lijn)management) en verbetering van bedrijfsvoering. Ondernemend, verbindend en met de juiste focus op het resultaat.

Bedrijfsvoering voor de zorg

Uw organisatie staat voortdurend voor nieuwe uitdagingen. Want marktomstandigheden veranderen nu eenmaal voortdurend en bijvoorbeeld zorgverzekeraars stellen meer eisen. Maar ook cliënten(vertegenwoordigers) worden kritischer en daarnaast verandert voortdurende de regelgeving en de (externe) verantwoording.

Om als organisatie flexibel te kunnen meebewegen en in te spelen op nieuwe ontwikkelingen, is een duurzame bedrijfsvoering cruciaal.  Met heldere processen en duidelijke taken en verantwoordelijkheden.  Zo houdt u zicht op uw organisatie, bent u in staat om tijdig bij te sturen en koers te houden op een duurzaam gezonde exploitatie.

HWIM ondersteunt op interim-basis uw organisatie.

Ondernemende interim management aanpak

HWIM staat voor een ondernemende en resultaatgerichte interim benadering.

Een werkwijze met oog voor cliënten (kwaliteit van zorg en welbevinden),  medewerkers (goed werkgeverschap, uitdagende werkomgeving) en de organisatiedoelen (rendement, continuïteit).

Ik kijk daarbij ondermeer naar de samenhang tussen strategie en de tactiek/operatie,  de interactie tussen primair zorgproces en ondersteunende disciplines en de individuele en gezamenlijke bijdrage aan de beoogde doelen en resultaten.

© Copyright - Han Willemsen Interim Management | Site realisatie Het MediaLab