Verbindt op strategisch-,tactisch- en operationeel niveau

Han Willemsen Interim Management adviseert en begeleidt zorgorganisaties bij het inrichten van tactische en operationele processen, in lijn met de gekozen strategie. HWIM werkt  samen met uw team aan optimalisatie van de  bedrijfsvoering en de juiste focus op het behalen van resultaat.

Leiderschap en besluitvaardigheid essentieel voor resultaat

In een snel veranderende omgeving, met concurrentie tussen zorgaanbieders, een kritischer wordende cliënt én toenemende complexiteit in regelgeving, is het zaak om als zorgaanbieder in de ogen van (potentiële) cliënten onderscheidend te zijn en te blijven. Dat vraagt om koers bepalen, besluiten durven nemen. HWIM helpt u en uw team  ambitieuze, maar haalbare doelen te stellen, keuzes te maken, en besluiten te nemen om uw plannen daadwerkelijk te realiseren.

Ondernemende interim management aanpak

In de praktijk hebben veel opdrachtgevers behoefte om meer zicht te krijgen op de ‘vraag achter de vraag’. Wat is er echt aan de hand?

Bij mijn opdrachtgevers kies ik voor een organisatiebrede en ondernemende aanpak, die zich altijd afspeelt binnen het domein van tevreden cliënten, tevreden medewerkers en de organisatiedoelen (rendement, continuïteit). Ik kijk daarbij ondermeer naar de samenhang tussen strategie en de operationele werk-processen,  de samenhang tussen disciplines en de individuele en gezamenlijke bijdrage aan de beoogde doelen en resultaten.

Helder project – en programma management

Lopen in uw organisatie soms ook projecten langer uit dan u aanvankelijk had gepland? Leveren pilots niet altijd die informatie op, die u in staat stelt daadwerkelijk een besluit over go/no go te nemen? HWIM draagt bij aan de slagvaardigheid van uw projectorganisatie met een duidelijke opdracht, afbakening van te behalen resultaten, maar vooral door een vooraf helder mandaat, bijdrage en betrokkenheid van uw MT en medewerkers.  Met als doel dat de succesgraad van gestarte projecten aantoonbaar verbetert en resultaten concreet worden behaald.

© Copyright - Han Willemsen Interim Management | Site realisatie Het MediaLab