Ondernemend interim management voor de zorg Toegevoegde waarde voor zorgorganisaties Bedrijfsvoering

Sturing en ondersteuning van zorgorganisaties

Han Willemsen Interim Management ondersteunt zorgorganisaties in aansturing en verbetering van bedrijfsvoering en primaire zorgprocessen. Ondernemend, verbindend en met de juiste focus op het resultaat.

Bedrijfsvoering voor de zorg

Uw organisatie staat voortdurend voor nieuwe uitdagingen. Want marktomstandigheden veranderen nu eenmaal voortdurende en bijvoorbeeld zorgverzekeraars stellen meer eisen. Maar ook cliënten(vertegenwoordigers) worden kritischer en daarnaast verandert voortdurende de regelgeving en de (externe) verantwoording.

Daarom moet uw organisatie flexibel kunnen meebewegen en tijdig inspelen op nieuwe ontwikkelingen, zodat de beoogde resultaten ook daadwerkelijk worden behaald. Een goede en duurzame bedrijfsvoering is daarvoor cruciaal.  Met heldere processen, duidelijke taken en verantwoordelijkheden, resultaatgericht en voorzien van een inzichtelijke planning en controlcyclus.  Zo houdt u zicht op uw organisatie, bent u in staat om tijdig bij te sturen en koers te houden op een duurzaam gezonde exploitatie.

HWIM versterkt op interim-basis de aansturing van uw bedrijfsvoering.  Vanuit een ondernemende visie, worden kansen voor optimalisatie in kaart gebracht en op basis van een helder plan met uw team gewerkt aan heldere processen, ondersteuning van het primair proces en realisatie van de beoogde resultaten.

Ondernemende interim management aanpak

HWIM staat voor een ondernemende en resultaatgerichte interim benadering.

Een werkwijze met oog voor cliënten (kwaliteit van zorg en welbevinden),  medewerkers (goed werkgeverschap, uitdagende werkomgeving) en de organisatiedoelen (rendement, continuïteit).

Ik kijk daarbij ondermeer naar de samenhang tussen strategie en de tactiek/operatie,  de interactie tussen primair zorgproces en ondersteunende disciplines en de individuele en gezamenlijke bijdrage aan de beoogde doelen en resultaten.

© Copyright - Han Willemsen Interim Management | Site realisatie Het MediaLab