Ondernemend interim management voor de zorg Toegevoegde waarde voor zorgorganisaties Bedrijfsvoering

Interim directie in de zorg

Han Willemsen Interim Management ondersteunt en begeleidt zorgorganisaties op het gebied van:

 • aansturing van de organisatie of organisatieonderdelen
 • crisismanagement
 • verbetering van resultaten en processen
 • bedrijfsvoering
 • organisatieontwikkeling (herinrichting, transitie)

In opdrachten ben ik inzetbaar in directiefuncties of senior managementposities.

Binnen de zorg heb ik brede ervaring opgedaan in de volgende sectoren:

 • VVT
 • Eerstelijns zorg (huisartsen)
 • Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)
 • Gehandicaptenzorg
 • Jeugdzorg
 • Wijkverpleging
 • Sociaal domein
 • Specialistische VVT

Ondernemende interim management aanpak

Kenmerkend voor mijn aanpak is een ondernemende en resultaatgerichte interim benadering.

Op basis van een pragmatische en resultaatgerichte visie werk ik binnen organisaties vanuit een drietal invalshoeken:

 • oog voor de belangen van cliënten en patiënten (kwaliteit van zorg, welzijn, cliënt/patiëntvriendelijke benadering)
 • tevreden en gemotiveerde medewerkers (goed werkgeverschap, uitdagende werkomgeving, persoonlijke- en professionele ontwikkelmogelijkheden)
 • duurzaam organisatieperspectief (transparantie, overzichtelijke processen, rendement, continuïteit)

In mijn benadering van organisatievraagstukken kijk ik daarbij te allen tijde naar de synergie tussen strategie en operations,  de samenhang tussen (primaire) zorgproces(sen) en ondersteunende disciplines, en de mate waarin individuele en gezamenlijke inspanningen leiden tot de beoogde doelen en resultaten.

Deze invalshoeken zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, versterken elkaar onderling en zijn daardoor bepalend en richtinggevend voor het succes van afzonderlijke organisatie-onderdelen en de organisatie als geheel.

© Copyright - Han Willemsen Interim Management | Site realisatie Het MediaLab