Flexibele partner van toegevoegde waarde Hands-on, gedreven en communicatief sterk Ondernemende visie. Concrete resultaten.

Ondernemende interim aanpak

Natuurlijk zet u een interim manager bij voorkeur in op een gerichte opdracht en gedurende een afgebakende periode. Bijvoorbeeld om leiding te geven aan specifieke optimalisatievraagstukken, een organisatie(onderdeel) aan te sturen of een transitie te begeleiden.

Steeds vaker echter, is er sprake van meer complexe problematiek die niet altijd op het eerste gezicht duidelijk zichtbaar is en waarbij op voorhand een range van oplossingen mogelijk is. Juist dan is het van belang om niet alleen kritische situaties te herkennen, maar vooral om te doorgronden waaróm knelpunten en problemen zich voordoen. Essentieel om tot een duurzame oplossing te komen.

Gedreven door ondernemerszin, en met ruime ervaring en inzichten vanuit het bedrijfsleven en uiteenlopende vraagstukken die ik binnen zorgorganisaties heb aangepakt, kijk ik met een brede en verfrissende blik naar organisaties.

Organisatiebreed, van strategie tot operations, vanuit het perspectief van goede zorg voor cliënten en patiënten, bevlogen en geïnspireerde medewerkers en met duurzame organisatiedoelen (rendement, continuïteit) voor ogen.

Dat is Ondernemend Interim Management.

Leiderschap, aansturing van organisaties/organisatieonderdelen en optimalisatie van bedrijfsvoering vormen de rode draad in de opdrachten, die ik in onderstaande sectoren binnen de zorg heb uitgevoerd:

– VVT
– Eerstelijns zorg (huisartsen)
– Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)
– Gehandicaptenzorg
– Jeugdzorg
– Wijkverpleging
– Sociaal domein
– Specialistische VVT

Benieuwd wat ik voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan contact op voor een digitale kennismaking.

Persoonlijk profiel Han Willemsen

Beknopte profielschets:

Gedurende ruim 20 jaar heb ik ruime algemene bestuurlijke en leidinggevende ervaring (resultaatverantwoordelijk) opgebouwd in vrijwel alle sectoren van de zorg. Deze brede zorgervaring combineer ik met een achtergrond in het bedrijfsleven (profit/non-profit, dienstverlening). 

Ik beschik over gedegen kennis en ervaring op het gebied van strategie, HR, kwaliteit, bedrijfsvoering, verandermanagement en organisatieontwikkeling. Daarbij ben ik continue op de hoogte van actuele zorgthema’s, en de context van maatschappelijke en demografische ontwikkelingen. 

Mijn aanpak van organisatievraagstukken is analytisch en onderzoekend en ik bekijk problematieken vanuit meerdere invalshoeken en perspectieven. Op basis van voldoende realiteitszin ben ik in staat om verantwoorde afwegingen voor te stellen of zelf te maken. Ik ben in staat om complexe materie snel te overzien, daarbij de risico’s te detecteren/herkennen en mogelijke beheersmaatregelen voor te stellen of te beoordelen.  Daarnaast beschik ik over helicopterview om de ontwikkeling van organisaties, en het krachtenveld waarin zij opereren, te kunnen duiden. 

Door achtergrond en ervaring ben ik ondernemend en innovatief. Met een natuurlijke instelling om situaties en organisaties te beschouwen, vanuit het perspectief van optimaliseren, verbeteren en innoveren. Ik neem graag het voortouw in het aanpakken van vraagstukken.  

Vanuit een hoog verantwoordelijkheidsgevoel ben ik betrokken bij mensen en organisaties, en verwacht van anderen eenzelfde focus en betrokkenheid.  In mijn aanpak verbind ik mensen aan processen, en zorg voor het toedelen en borgen van verantwoordelijkheid, gericht op het behalen van beoogde resultaten. Ik heb een goed ontwikkelde sensitiviteit voor interpersoonlijke verhoudingen, cultuuraspecten en werk- en samenwerkingsklimaat binnen organisaties. 

In communicatie opereer ik soepel en schakel gemakkelijk tussen de diverse functieniveaus binnen een organisatie, evenals in de mate van abstractie van de thematiek (strategisch/tactisch/operationeel).  

© Copyright - Han Willemsen Interim Management | Site realisatie Het MediaLab