Brede algemene bestuurlijke en leidinggevende ervaring in het bedrijfsleven en de zorg Integriteit en transparantie vormen voor mij essentiële kernwaarden Helicopterview op ontwikkeling van organisaties, en het krachtenveld waarin zij opereren Strategisch. Verbindend. Realisatiekracht.

Toezichthouder in de zorg

Achtergrond
Aansluitend aan brede ervaring in de zakelijke dienstverlening binnen het bedrijfsleven (profit, non-profit, beursgenoteerd), heb ik gedurende ruim 20 jaar ruime algemene bestuurlijke en leidinggevende ervaring (resultaatverantwoordelijk) opgebouwd in vrijwel alle sectoren van de zorg.

Deze ervaring en inzichten vormen de basis voor mijn rol als toezichthouder binnen de zorg.

Professionele ervaring
Ik beschik over inhoudelijke kennis en ervaring op het gebied van strategie, HR, kwaliteit, financieel management, bedrijfsvoering, verandermanagement en organisatieontwikkeling. Daarbij ben ik continue op de hoogte van actuele zorgthema’s, en de context van maatschappelijke en demografische ontwikkelingen.

Mijn visie op- en beoordeling van organisatievraagstukken is analytisch/onderzoekend, waarbij problematieken vanuit meerdere invalshoeken en perspectieven worden beschouwd. Op basis van voldoende pragmatiek en realiteitszin ben ik in staat om verantwoorde afwegingen te maken. Ik ben sterk in het snel overzien van complexe materie, risico’s te detecteren/herkennen en mogelijke beheersmaatregelen te beoordelen. Op basis van scenario’s beoordeel ik de problematiek en oplossingsrichtingen en kan de effecten van interventies overzien. Daarnaast beschik ik over helicopterview om de ontwikkeling van organisaties, en het krachtenveld waarin zij opereren, te kunnen duiden.

Persoonlijke eigenschappen
Door achtergrond en ervaring ben ik ondernemend en innovatief. Met een natuurlijke instelling om situaties en organisaties te beschouwen, vanuit het perspectief van optimaliseren, verbeteren en innoveren. Ik neem graag het voortouw in het aanpakken van vraagstukken. Vanuit een hoog verantwoordelijkheidsgevoel ben ik betrokken bij mensen en organisaties, en verwacht van anderen eenzelfde focus en betrokkenheid.

Ik heb een goed ontwikkelde sensitiviteit voor interpersoonlijke verhoudingen, cultuuraspecten en werk- en samenwerkingsklimaat binnen organisaties.

Mijn werkervaring heeft mij gesterkt om onafhankelijk en kritisch te kunnen denken en handelen, met een juist evenwicht in interveniëren enerzijds en het bewaren van bestuurlijke afstand anderzijds. Ik streef ernaar om consistent te zijn in meningsvorming en handelen (gedrag en houding) onder verschillende omstandigheden, waarbij integriteit en transparantie voor mij essentiële waarden zijn.

Een gezonde dosis zelfreflectie hanteer ik om kritisch te zijn op mijn handelen, waarbij ik aanspreekbaar ben op eigen handelen en de effecten daarvan. In communicatie opereer ik soepel en schakel gemakkelijk tussen de diverse functieniveaus binnen een organisatie, evenals in de mate van abstractie van de thematiek (strategisch/tactisch/operationeel).

Wensen m.b.t. toezichthoudende rol
Ik vervul graag in een toezichthoudende rol mijn bijdrage aan organisaties die in beweging zijn, waar zich complexe interne of externe vraagstukken (gaan) aandienen, en met een duidelijke visie op de toekomstige ontwikkeling (of de wens deze visie te ontwikkelen of aan te scherpen).

Organisaties met een bestuurlijke ambitie, gedreven, ondernemend met een cultuur, die zich kenmerkt door samenwerking en een hands-on aanpak van strategische en/of tactische uitdagingen.

Op grond van kennis, ervaring en affiniteit gaat, naast vanzelfsprekend mijn inbreng in het RvT-team op algemene en aanpalende beleidsterreinen, de voorkeur uit naar portefeuilles met thema’s als strategie, HR, Finance, kwaliteit, bedrijfsvoering en organisatieontwikkeling.

Neem contact op voor actuele beschikbaarheid.

© Copyright - Han Willemsen Interim Management | Site realisatie Het MediaLab