Up-to-date kennis van actuele zorgthema’s, en hun context van maatschappelijke en demografische ontwikkelingen Strategisch. Verbindend. Realisatiekracht. Brede algemene bestuurlijke en leidinggevende ervaring in het bedrijfsleven en de zorg Betrokken, flexibele partner van toegevoegde waarde

Han Willemsen Interim Management heeft succesvolle opdrachten in de volgende sectoren en organisaties:

– VVT
– Eerstelijns zorg (huisartsen)
– Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)
– Gehandicaptenzorg
– Jeugdzorg
– Wijkverpleging
– Sociaal domein
– Specialistische VVT

© Copyright - Han Willemsen Interim Management | Site realisatie Het MediaLab